L’ODG

Què és l’Observatori del Deute en la Globalització?

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de recerca de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes contrets entre comunitats durant l’actual procés de globalització. Estudia de forma pluridisciplinar els mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països més pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre, i, en particular, amb l’Estat espanyol i la Unió Europea. Al mateix temps analitza les altres “deutes externs” contrets pels països del Centre cap als països de la Perifèria, com són el deute ecològic, el deute històric i el deute social. A l’actualitat àmplia la seva activitat a altres esferes del que hem anomenat anticooperació, és a dir, d’aquells processos i mecanismes transnacionals que en el marc de les relacions internacionals generen impactes negatius en el Sud Global. Un dels eixos en el que l’ODG compta amb major experiència és en l’estudi de la dinàmica del capital transnacional espanyol a Amèrica Llatina i el Carib, així com la seva impactologia.

L’ODG ha assessorat en matèria de responsabilitats exteriors al Parlament Espanyol i al Parlament Català durant la concepció de la Llei de Deute, la Llei de Responsabilitat Ambiental i en l’actualitat, a la Llei FAD, la Llei CESCE, i la Llei de Conservació de la Biodiversitat i el Medi Natural. Destaquen algunes publicacions rellevants en matèria d’impactes de les inversions espanyoles a Amèrica Llatina i el Carib, de les polítiques de finançament lligades a la internacionalització de l’empresa espanyola, així com dels mecanismes generadors de deute extern tant financera com ecològica.

Què vol fer?

L’Observatori vol ser una eina, i una dinàmica. Una eina que sistematitza, concentra i analitza, via web, documentació i notícies sobre els fets polítics o discursos més importants dels actors responsables de la problemàtica del deute extern financer i dels altres deutes Nord-Sud. El marc principal serà la vigilància de l’Estat i del sector privat espanyol en el procés de globalització.
I una dinàmica de coordinació i d’impuls d’activitats estratègiques com ara el seguiment a temps real de les decisions polítiques relatives a deute dins de les institucions de l’Estat; de recerques aplicades dels impactes de dites polítiques en el Sud; de l’organització de seminaris i cursos de formació i d’autoformació; de la publicació d’articles, informes i llibres de divulgació en mitjans diversos; i finalment, de connectar les universitats amb els emergents moviments socials crítics i les ONGDs.

Els actors sobre els que es focalitzarà la vigilància seran principalment el Govern espanyol, les transnacionals espanyoles, la gran banca comercial espanyola, els partits polítics de l’arc parlamentari espanyol, el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial (BM), i les administracions dels països de la Perifèria. I d’altra banda, s’analitzaran els impactes que tenen sobre les poblacions del món i sobre el seu entorn les polítiques dissenyades per aquests actors. Per últim, es tindran en compte les alternatives que proposen les societats civils organitzades del món.

Per què?

Els processos sistèmics, entre els què se situa l’enorme flux de capital que des de la Perifèria s’expatria al Centre a causa del deute extern financer, afecten de manera determinant la vida quotidiana de tota la ciutadania del Sud. Aquesta visió s’escapa sovint de la nostra percepció. Lligar la percepció amb l’impacte, i rescriure l’argument, és, avui més que mai, necessari pels qui pateixen fam o estan marginats pel sistema. En aquest sentit, els moviments socials, les ONG crítiques, els partits polítics de l’oposició i la resta d’actors polítics sensibles, requerim urgentment nous instruments d’investigació i de control social dels actors de la globalització per a fer millor la nostra tasca. Per això creiem que és necessari un instrument com l’Observatori, ja que aquest ens pot facilitar ràpidament algunes de les anàlisis i de les proves referenciades dels desconcertants dèficits democràtics d’aquesta mundialització cada cop que les haguem de fer servir

D’on venim i qui som?

L’ODG és un projecte que neix l’any 2000 per iniciativa de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern (XCADE – RCADE), després de la Consulta social per l’Abolició del deute Extern. L’ODG sorgeix de la necessitat de disposar d’informació contrastada, rigorosa, crítica i immediata, per poder nodrir els processos de formació, sensibilització i pressió política. Des dels seus principis és acollit per i ha rebut el suport de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, des d’on seguim treballant, desenvolupant bona part de la recerca que realitzem. L’any 2004 es crea l’associació Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (XODG), per facilitar les tasques de formació, denúncia i pressió política.

L’equip de l’ODG està format per una xarxa heterogènia de persones que treballen i col·laboren en els diferents àmbits d’actuació (recerca, formació, difusió i pressió política) i línies temàtiques de l’ODG. Aquesta xarxa és un espai obert a totes aquelles persones que puguin i vulguin aportar el seu gra de sorra en la consecució dels objectius de l’ODG.

Per a més informació sobre l’ODG podeu consultar els diferents apartats d’aquesta pàgina web:

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: